Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 3.808.420

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

12-07-2012 | 09:02:43

TS. Đỗ Nam Thắng - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học quản lý môi trường, Tổng cục Môi trường Tạp chí môi trường số 04/2012

Một số nguyên tắc cơ bản trong QLMT  khu vực ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Một số nguyên tắc cơ bản trong QLMT khu vực ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

12-07-2012 | 08:57:38

ThS. Hoàng Thành Vĩnh - Cục quản lý chất thải và Cải thiện môi trường – Tổng cục Môi trường

Công nghệ xử lý ONMT tại làng nghề nấu rượu, chăn nuôi và giết mổ gia súc KV đồng bằng Bắc Bộ

Công nghệ xử lý ONMT tại làng nghề nấu rượu, chăn nuôi và giết mổ gia súc KV đồng bằng Bắc Bộ

06-07-2012 | 14:33:34

PGS.TS Trần Đức Hạ – Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng TCMT CD2/2011

Một số vấn đề về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở nước ta

Một số vấn đề về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở nước ta

06-07-2012 | 14:32:15

Nguyễn Trung Thắng, Dương Thị Phương Anh – Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường TCMT 10/2011

Giới thiệu một số thiết bị theo hướng sản xuất xanh

Giới thiệu một số thiết bị theo hướng sản xuất xanh

06-07-2012 | 14:27:43

Báo cáo tại Hội thảo Quỹ Ủy thác tín dụng xanh – hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, được tổ chức ngày 3/11/2011 tại Hà Nội. GS TS Trần Hiếu Nhuệ

Những vấn đề về thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường không khí

Những vấn đề về thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường không khí

06-07-2012 | 14:24:40

ThS. Cấn Anh Tuấn Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường/BQP PSG.TS. Hoàng Xuân Cơ ThS. Phạm Thị Việt Anh, ThS. Phạm Thị Thu Hà Đại học Khoa học Tự nhiên/Đại học Quốc gia Hà Nội

Kiểm toán chất thải và một số giải pháp áp dụng tại Việt Nam

Kiểm toán chất thải và một số giải pháp áp dụng tại Việt Nam

06-07-2012 | 14:23:12

TS. Nguyễn Trung Thắng Nguyễn Ngọc Tú Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Đánh giá rủi ro hóa chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại

Đánh giá rủi ro hóa chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại

06-07-2012 | 14:20:11

Đỗ Thanh Bái, Hồ Quý Đào, Phậm Việt Hùng Đại học khoa học tự nhiên

Hiện trạng và giải pháp cải thiện MTLĐ tại một số doanh nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy ở Việt Nam

Hiện trạng và giải pháp cải thiện MTLĐ tại một số doanh nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy ở Việt Nam

06-07-2012 | 14:17:40

Lê Vân Trình Nguyễn Trinh Hương Viện KHKT Bảo hộ lao động

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim