Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 4.394.002

Nghiên cứu khảo sát hiện trạng nước thải bệnh viện, công nghệ và đề xuất cải thiện

Nghiên cứu khảo sát hiện trạng nước thải bệnh viện, công nghệ và đề xuất cải thiện

18-09-2012 | 11:48:06

TS. Ngô Kim Chi - Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam TCMT 08/2012

Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây, hồ sinh học cho đô thị Thái Nguyên

Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây, hồ sinh học cho đô thị Thái Nguyên

18-09-2012 | 11:52:32

PGS.TS Trần Đức Hạ - Viện khoa học và Kỹ thuật môi trường – Đại học Xây dựng Hà Nội; ThS. Vi Thị Mai Hương - Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên TCMT 08/2012

Nghiên cứu thực hành quản lý chất thải y tế và công nghệ xử lý tại Việt Nam

Nghiên cứu thực hành quản lý chất thải y tế và công nghệ xử lý tại Việt Nam

17-09-2012 | 10:17:34

TS. Ngô Kim Chi - Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên; Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam TCMT 07/2012

Quản lý chất thải rắn: Hiện trạng, thách thức và định hướng

Quản lý chất thải rắn: Hiện trạng, thách thức và định hướng

17-09-2012 | 15:42:13

Hoàng Dương Tùng-Nguyễn Văn Thùy - Tổng cục Môi trường TCMT 08/2012

Phát triển bền vững về môi trường trong Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Phát triển bền vững về môi trường trong Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

12-09-2012 | 08:28:40

Nguyễn Danh Sơn - Viện Khoa học xã hội Việt Nam TCMT 06/2012

Nghiên cứu giải pháp phun sương để làm giảm nhiệt độ không khí trong các phân xưởng nóng

Nghiên cứu giải pháp phun sương để làm giảm nhiệt độ không khí trong các phân xưởng nóng

12-09-2012 | 08:22:58

ThS. Phạm Văn Lương - Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội TCMT 06/2012

Ngành công nghiệp môi trường. Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp môi trường

Ngành công nghiệp môi trường. Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp môi trường

10-09-2012 | 15:25:07

Tổng hợp: Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

10-09-2012 | 09:25:10

TS. Mai Thế Toản, Hoàng Thanh Nguyệt - Cục Thẩm định, Bộ TNMT

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim