Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 6
Truy cập: 4.380.083

GIỚI THIỆU CHUNG

Thứ Hai, 25 Tháng Sáu 2012 10:26 SA

Trung tâm Môi trường Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu triển khai KHCN và thực hiện tư vấn về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 3281/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh Center of Industrial Environment (tên viết tắt: CIE).

Trung tâm Môi trường Công nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số A-351. Năm 2018, Trung tâm được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức KHCN với mã số 0100012. Từ năm 2006, Phòng Phân tích và Quan trắc Môi trường của Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 về lĩnh vực Hóa với số hiệu VILAS 246. Từ tháng 1 năm 2016, Trung tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 141 (đã được cấp lại lần 2 vào ngày 14/01/2020).

Từ năm 2008, Trung tâm Môi trường Công nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ, theo mô hình đơn vị thành viên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim của Bộ Công Thương.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc: TS. Nguyễn Thúy Lan

Tel:                                     Email: lan@cie.net.vn

Phó Giám đốc:  ThS. Mai Văn Định

Tel: (0243) 845.75 15         Email: dinh@cie.net.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng: Nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN để thực hiện các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan quản lý cấp trên (Viện, Bộ) giao trong khuôn khổ pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

Hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ

 • Nghiên cứu xử lý các loại chất thải, quan trắc và phân tích môi trường, công nghệ sạch và tái chế, tái sử dụng chất thải, phát triển bền vững, năng lượng, biến đổi khí hậu, cải tạo và phục hồi môi trường, địa chất, thủy văn, các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Nghiên cứu đánh giá, dự báo tác động môi trường, rủi ro sinh thái và thiên tai, kiểm toán môi trường, kiểm toán chất thải, sản xuất sạch, năng lượng; v.v
 • Nghiên cứu xây dựng và tham gia thẩm định các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Nghiên cứu, điều tra cơ bản thông tin môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao trong quản lý tài nguyên và môi trường, quy hoạch môi trường, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm.

Dịch vụ khoa học công nghệ

 • Tư vấn lập hồ sơ, báo cáo dự án kinh tế kỹ thuật, cấp phép trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, hóa chất, biến đổi khí hậu, công nghệ sạch, sản xuất sạch và sạch hơn, phế liệu, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại;
 • Tư vấn đánh giá và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, rủi ro trong các loại hình sản xuất;
 • Quan trắc, phân tích, đo đạc, giám sát môi trường;
 • Phân tích, đánh giá các nguồn chất thải;
 • Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, chế tạo, giám sát và thi công xây dựng, cung cấp vật tư khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: quan trắc và phân tích môi trường, xử lý chất thải, cải tạo và phục hồi môi trường, địa chất, thủy văn; phát triển bền vững; các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Truyền thông, thông tin dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quan trắc, phân tích, hóa chất, an toàn và môi trường;
 • Chuyển giao công nghệ, đánh giá và tham gia thẩm định công nghệ trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

Đào tạo

 • Phối hợp với các trường đại học, trường cao đẳng, trung học, các học viện, các viện, các trường đào tạo nghề tổ chức cho sinh viên thực tập, thực hành thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác

 • Tư vấn, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp các thiết bị đáp ứng yêu cầu công nghệ chuyên ngành và hệ thống điều khiển tự động, thiết bị tự động hoá, phần mềm ứng dụng trong ngành công nghiệp môi trường, phát triển bền vững.
 • Sản xuất, gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị, vật tư về kỹ thuật môi trường, cấp thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, xử lý khí, cấp nhiệt, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị, hệ thống xử lý môi trường (nước thải, chất thải y tế, chất thải công nghiệp-nông nghiệp, khí thải, bụi).

Chi tiết các Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Trung tâm Môi trường Công nghiệp đã thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có hai dự án quốc tế thực hiện từ năm 1996 đến 2003 về Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ ở Việt Nam hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida). Từ năm 2009 đến 2011, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị tư vấn thuộc Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) thực hiện các hợp phần của Dự án Điều tra và khảo sát các nguồn phát thải chất ô nhiễm không khí nhằm hỗ trợ quản lý môi trường không khí ở Việt Nam.

Trung tâm Môi trường Công nghiệp cũng chủ trì thực hiện nhiều dự án, nhiệm vụ lớn về bảo vệ môi trường như: điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và quản lý môi trường tại các vùng mỏ; xây dựng chương trình hoàn thổ phục hồi môi trường; biên soạn sổ tay về quản lý nước và sổ tay về quy trình phục hồi môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản; kiểm toán chất thải; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho các quy hoạch ngành khai thác và chế biến khoáng sản như bôxit và titan, vàng, đồng, nikel, molip đen, các khoáng chất công nghiệp, mangan, crôm v.v.

Trung tâm Môi trường Công nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); lập lập phương án cải tạo và phục hồi môi trường; lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình BVMT, lập kế hoạch môi trường, lập hồ sơ xin cấp phép xả thải, lập hồ sơ xin cấp phép quản lý và xử lý chất thải nguy hại, xây dựng và triển khai các chương trình quan trắc, giám sát, đo đạc và phân tích mẫu môi trường định kỳ trong các ngành công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, giao thông vận tải và xây dựng dân dụng, nông nghiệp, y tế v.v. Hiện nay Trung tâm đang hợp tác với một số tổ chức quốc tế như Hàn Quốc, Phần Lan, Nga, Nhật Bản, Australia... cùng các cơ quan, tổ chức trong nước về lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ xử lý và tái chế chất thải; cải tạo và phục hồi môi trường; công nghệ sạch; năng lượng, biến đổi khí hậu, chế tạo vật liệu xử lý môi trường; ứng dụng vật liệu mới trong xử lý nước thải, nước cấp sinh hoạt, an toàn hóa chất v.v

 

TÀI KHOẢN VÀ MÃ SỐ THUẾ

Số tài khoản:        118 0000 35998 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Đống Đa - Hà Nội.

Mã số thuế:           0102854561

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Tầng 6 Tòa nhà VIMLUKI

Số 79 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tel: (0243) 732.1521/ 845.7515     Fax: (0243) 732.1521    

E: cie@cie.net.vn     W: http://cie.net.vn    

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim