Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 3.759.942

Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động đến lợi ích doanh nghiệp

Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động đến lợi ích doanh nghiệp

06-07-2012 | 14:15:27

P/s: Bài viết này bao gồm những phân tích rất hợp lý về doanh nghiệp Việt Nam, đặc thù của vấn đề ONMT do doanh nghiệp gây ra và các tác động của việc xử lý ONMT tới lợi ích của doanh nghiệp. Những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ nghị định 64/2003/NĐ-CP về xử lý triệt để các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới các doanh nghiệp này khi bị di dời. Đây chắc hẳn là một bài viết rất tốt và hữu ích cho mọi người xét trên cả khía cạnh doanh nghiệp và khía cạnh nhà bảo vệ môi trường, thực thi luật.

Thực trạng sử dụng, quản lý chất thải túi nilon ở Việt Nam và định hướng giải pháp từ góc độ kinh tế

Thực trạng sử dụng, quản lý chất thải túi nilon ở Việt Nam và định hướng giải pháp từ góc độ kinh tế

06-07-2012 | 14:14:21

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn Viện Phát triển bền vững Bắc bộ Tạp chí môi trường số 11

Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam

Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam

06-07-2012 | 14:02:24

Nguồn: Phóng sự điều tra, Tổng cục Môi trường 22/01/2010

Công nghệ xử lý nước, nước thải ở Việt Nam - thực trạng và thách thức

Công nghệ xử lý nước, nước thải ở Việt Nam - thực trạng và thách thức

06-07-2012 | 14:01:32

GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường IWEET), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

03-07-2012 | 13:16:08

Hệ thống tiêu chuẩn – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường: Quá trình xây dựng, ban hành; cơ sở xây dựng, đánh giá ưu nhược điểm và định hướng hoàn thiện

An ninh sinh thái và các tiếp cận an ninh sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

An ninh sinh thái và các tiếp cận an ninh sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

03-07-2012 | 13:11:15

TS. Nguyễn Lanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Rác thải điện tử - Xung đột môi trường giữa các nước công nghiệp và các nước đang phát triển

Rác thải điện tử - Xung đột môi trường giữa các nước công nghiệp và các nước đang phát triển

03-07-2012 | 09:56:47

Tạp chí Môi Trường số 8/2011 Trương Việt Trường – Trung tâm Môi trường Công nghiệp, Viện KH&CN Mỏ – Luyện Kim, Bộ Công Thương.

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM PCB TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ VÙNG CỦA VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM PCB TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ VÙNG CỦA VIỆT NAM

02-07-2012 | 12:27:03

TS Vũ Đức Toàn Khoa Môi trường Trường Đại học Thuỷ Lợi

Thực trạng xử lý nước rác và định hướng công nghệ xử lý nước rác phù hợp với điều kiện Việt Nam

Thực trạng xử lý nước rác và định hướng công nghệ xử lý nước rác phù hợp với điều kiện Việt Nam

02-07-2012 | 12:22:10

T/c Khoa học Kiến trúc – Xây dựng, số 1/2010 TS. Cù Huy Đấu Công nghệ xử lý nước rác phù hợp với điều kiện Việt Nam

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim