Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 3.808.401

Thực trạng biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới côn trùng

Thực trạng biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới côn trùng

02-07-2012 | 12:17:22

GS.TSKH. Trương Quang Học Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường CRES ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hiện trạng công tác quản lý, trồng và chăm sóc bảo vệ rừng Hà Nội

Hiện trạng công tác quản lý, trồng và chăm sóc bảo vệ rừng Hà Nội

02-07-2012 | 12:14:21

Trần Xuân Việt Giám đốc sở nông nghiệp và PTNT Hà Nội [Nguồn: Báo cáo Hội thảo Môi trường ngàn năm Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội]

Thực trạng ô nhiễm không khí đô thị ở Việt Nam 2011

Thực trạng ô nhiễm không khí đô thị ở Việt Nam 2011

02-07-2012 | 11:43:56

GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng1 1Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam

Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam

02-07-2012 | 11:38:14

Nguyễn Thành Yên, Nguyễn Thượng Hiền, Đỗ Tiến Đoàn, Phan Thanh Giang, Lê Ngọc Lâm Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường, Tổng cục Môi trường Waste Management and Environment Promotion Agency, Vietnam Environment Administration

Thực trạng hệ thống quan trắc Môi trường ở Việt Nam 2011

Thực trạng hệ thống quan trắc Môi trường ở Việt Nam 2011

02-07-2012 | 11:32:51

TS. Hoàng Dương Tùng1 1Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường

Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm trong vùng khai thác khoáng sản rắn

Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm trong vùng khai thác khoáng sản rắn

25-09-2012 | 13:43:36

Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc 2011 Chuyên đề: Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim