Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 7
Truy cập: 4.380.074

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP Quy định một số điều của Bộ Luật lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP Quy định một số điều của Bộ Luật lao động

03-03-2016 | 10:39:02

Quy định một số điều của Bộ Luật lao động, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vê sinh lao động...

Nghị định   12/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

03-03-2016 | 10:05:08

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015

03-03-2015 | 10:13:37

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

18-09-2012 | 11:57:00

sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim