Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 4.380.088

Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng

24-08-2012 | 08:42:19

Luật Biển Việt Nam - Luật số 18/2012/QH13

Luật Biển Việt Nam - Luật số 18/2012/QH13

17-07-2012 | 15:27:54

Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam...

Luật tài nguyên nước 2012

Luật tài nguyên nước 2012

11-07-2012 | 15:45:13

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực

Luật giá - Luật số: 11/2012/QH13

Luật giá - Luật số: 11/2012/QH13

08-07-2012 | 11:06:28

Luật này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Luật năng lượng nguyên tử - Luật số: 18/2008/QH12

Luật năng lượng nguyên tử - Luật số: 18/2008/QH12

05-07-2012 | 11:08:39

Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi bỏ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25 tháng 6 năm 1996.

Luật cán bộ công chức - Luật số: 22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức - Luật số: 22/2008/QH12

05-07-2012 | 11:11:40

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Luật đo lường - Luật số: 04/2011/QH13

Luật đo lường - Luật số: 04/2011/QH13

05-07-2012 | 11:03:06

Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim