Trung tâm Môi trường Công nghiệp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 4.223.105

QCVN 62-MT:2016/BTNMT áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải

QCVN 62-MT:2016/BTNMT áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải

19-05-2016 | 14:02:34

Quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT chủ yếu quy định đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng 5 m3/ngày với các giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm (gồm: độ pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, tổng nitơ, tổng coliform) có trong nước thải...

QCVN 03-MT:2015/BTNMT   về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

03-03-2016 | 10:22:23

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom (Cr) trong tầng đất mặt theo mục đích sử dụng đất...

QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

03-03-2016 | 10:20:25

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận...

QCVN 11-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

03-03-2016 | 10:18:40

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải...

QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

03-03-2016 | 10:16:50

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt...

QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

03-03-2016 | 10:12:43

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim