Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 15
Truy cập: 3.555.023

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng 5 năm 2006 – 2010

Thứ Hai, 02 Tháng Bảy 2012 12:12 CH

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng 5 năm 2006 – 2010, gồm các chương như sau:

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên tỉnh Lâm Đồng

Chương 2: Sức ép của phát triển kinh tế xã hội với môi trường

Chương 3: Thực trạng môi trường nước

Chương 4: Thực trạng môi trường không khí

Chương 5: Thực trạng môi trường đất

Chương 6: Thực trạng đa dạng sinh học

Chương 7: Quản lý chất thải rắn

Chương 8: Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường

Chương 9: Biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng

Chương 10: Tác động của ô nhiễm môi trường

Chương 11: Thực trạng công tác quản lý môi trường

Chương 12: Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường

Kết luận và kiến nghị

Báo cáo dài hơn 150 trang với nhiều số liệu cập nhật. Download tài liệu này tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim