Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 4.394.082

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Thứ Hai, 10 Tháng Chín 2012 9:25 SA

TS. Mai Thế Toản, Hoàng Thanh Nguyệt - Cục Thẩm định, Bộ TNMT

Bài báo này tổng quan lịch sử phát triển của đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã có từ trước năm 1993, tuy nhiên, ĐTM được đề cập chính thức trong Luật Bảo vệ Môi trường 1993. Luật Bảo vệ môi trường mới (năm 2005) có những yêu cầu cụ thể hơn cho ĐTM, Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và Cam kết bảo vệ môi trường (EPC)

Hiện nay, báo cáo ĐMC, ĐTM, Cam kết BVMT được thực hiện rộng rãi cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội; những dự án quy mô lớn; và cả những đơn vị sản xuất quy mô nhỏ. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần cải thiện thêm về nguồn nhân lực, phương pháp và chất lượng thực hiện và thẩm định báo cáo ĐMC, ĐTM để tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam.

Xem chi tiết bài này tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim