Chúc mừng sinh nhật Trung tâm Môi trường Công nghiệp 29/10/2019

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 5
Truy cập: 3.418.940

Đánh giá rủi ro hóa chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại

Đánh giá rủi ro hóa chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại

06-07-2012 | 14:20:11

Đỗ Thanh Bái, Hồ Quý Đào, Phậm Việt Hùng Đại học khoa học tự nhiên

Hiện trạng và giải pháp cải thiện MTLĐ tại một số doanh nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy ở Việt Nam

Hiện trạng và giải pháp cải thiện MTLĐ tại một số doanh nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy ở Việt Nam

06-07-2012 | 14:17:40

Lê Vân Trình Nguyễn Trinh Hương Viện KHKT Bảo hộ lao động

Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động đến lợi ích doanh nghiệp

Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động đến lợi ích doanh nghiệp

06-07-2012 | 14:15:27

P/s: Bài viết này bao gồm những phân tích rất hợp lý về doanh nghiệp Việt Nam, đặc thù của vấn đề ONMT do doanh nghiệp gây ra và các tác động của việc xử lý ONMT tới lợi ích của doanh nghiệp. Những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ nghị định 64/2003/NĐ-CP về xử lý triệt để các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới các doanh nghiệp này khi bị di dời. Đây chắc hẳn là một bài viết rất tốt và hữu ích cho mọi người xét trên cả khía cạnh doanh nghiệp và khía cạnh nhà bảo vệ môi trường, thực thi luật.

Thực trạng sử dụng, quản lý chất thải túi nilon ở Việt Nam và định hướng giải pháp từ góc độ kinh tế

Thực trạng sử dụng, quản lý chất thải túi nilon ở Việt Nam và định hướng giải pháp từ góc độ kinh tế

06-07-2012 | 14:14:21

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn Viện Phát triển bền vững Bắc bộ Tạp chí môi trường số 11

Mô phỏng ONKK từ nguồn thải công nghiệp tại địa hình đồi núi – TH nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mô phỏng ONKK từ nguồn thải công nghiệp tại địa hình đồi núi – TH nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

06-07-2012 | 14:11:29

KS. Phạm Thế Anh1, KS. Nguyễn Duy Hiếu2, PGS.TSKH.Bùi Tá Long2, 1Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Huế 2Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim