Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 1
Truy cập: 3.808.329

Hướng dẫn lập báo cáo chi tiết ĐTM, CKBVMT (Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường)

Hướng dẫn lập báo cáo chi tiết ĐTM, CKBVMT (Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường)

18-07-2012 | 12:28:00

Gồm 13 loại hình DTM và 6 loại hình lập CKBVMT các ngành: hóa chất, phân bón, gang thép, xây dựng KCN, đóng tàu, xử lý nước thải; khoáng sản, kho xăng dầu, xi măng, dệt nhuộm...

Túi ni lông thân thiện với môi trường ở Việt Nam

Túi ni lông thân thiện với môi trường ở Việt Nam

17-09-2012 | 15:46:07

TS.Đặng Văn Lợi - Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường TCMT 08/2012

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

12-07-2012 | 09:02:43

TS. Đỗ Nam Thắng - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học quản lý môi trường, Tổng cục Môi trường Tạp chí môi trường số 04/2012

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim