Chúc mừng sinh nhật Trung tâm Môi trường Công nghiệp 29/10/2019

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 10
Truy cập: 3.413.998

Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam

Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam

06-07-2012 | 14:02:24

Nguồn: Phóng sự điều tra, Tổng cục Môi trường 22/01/2010

Công nghệ xử lý nước, nước thải ở Việt Nam - thực trạng và thách thức

Công nghệ xử lý nước, nước thải ở Việt Nam - thực trạng và thách thức

06-07-2012 | 14:01:32

GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường IWEET), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

Quản lý các nguồn chất thải gây ra sự cố môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản

Quản lý các nguồn chất thải gây ra sự cố môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản

02-07-2012 | 11:08:40

Hội nghị KHKT Mỏ Toàn Quốc lần thứ XXII – 2011 TS. Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm Môi trường Công nghiệp, Viện KH&CN Mỏ – Luyện Kim

Một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật DTM, DMC, Cam kết BVMT, lĩnh vực khác

Một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật DTM, DMC, Cam kết BVMT, lĩnh vực khác

04-07-2012 | 10:14:15

Nguồn: Cục Thẩm Định - Bộ TNMT

Các báo cáo tại Hội thảo Mining Vietnam 2012 ngày 7 – 9/3/2012 tại Hà Nội

Các báo cáo tại Hội thảo Mining Vietnam 2012 ngày 7 – 9/3/2012 tại Hà Nội

04-07-2012 | 10:12:17

Nội dung hội thảo : Công nghiệp khai thác và khôi phục tài nguyên

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim