Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 3.767.372

Hiện trạng môi trường trong hoạt động khai thác mỏ lộ thiên – Những vấn đề bức xúc

Thứ Hai, 02 Tháng Bảy 2012 10:53 SA

PGS.TS Hồ Sĩ Giao

Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp mỏ số 1/2010

Tóm tắt: Thực hiện nghiêm túc Luật BVMT, trong những năm gần đây đa phần các mỏ lộ thiên trung bình và lớn đã có quan tâm và thực hiện các trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình, chất lượng môi trường trong từng mỏ có được cải thiện. Tuy vậy đối với từng khoáng sản, từng vùng mỏ vẫn còn những vấn đề bức xúc về suy giảm môi trường nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi mỏ, cần được giải quyết ở quy mô lớn hơn hoặc có sự liên kết của các mỏ liên đới trách nhiệm trong vùng. Riêng đối với hầu hết các mỏ nhỏ và điểm mỏ thì hiện tượng khai thác bừa bãi, không có hoặc không theo thiết kế dẫn đến gây tổn thất tài nguyên, ô nhiễm môi trường trầm trọng và làm xấu cảnh quan khu vực vẫn ở tình trạng báo động.

Bài viết này sẽ đề cập tới các điểm nóng và các vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường ở các điểm mỏ quan trọng ở nước ta.

Xem chi tiết bài viết tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim