Trung tâm Môi trường Công nghiệp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 4.197.046

Quản lý các nguồn chất thải gây ra sự cố môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản

Thứ Hai, 02 Tháng Bảy 2012 11:08 SA

Hội nghị KHKT Mỏ Toàn Quốc lần thứ XXII – 2011 TS. Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm Môi trường Công nghiệp, Viện KH&CN Mỏ – Luyện Kim

Hội nghị KHKT Mỏ Toàn Quốc lần thứ XXII – 2011

TS. Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo

Trung tâm Môi trường Công nghiệp, Viện KH&CN Mỏ – Luyện Kim

Tóm tắt nội dung bài viết

Khai thác  và các quá trình chế biến khoáng sản là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều sự cố môi trường, dẫn tới thiệt hại lớn về người và của cải trong khu vực dân cư. Một số sự cố môi trường phổ biến liên quan tới nguồn chất thải từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên thế giới và ở Việt Nam sẽ được nêu rõ trong báo cáo này. Báo cáo này cũng nêu lên một số giải pháp quản lý những nguồn chất thải này bao gồm chất thải rắn, bụi, nước thải và bùn thải.

Nội dung bài viết gồm các phần sau:

1. Sự cố môi trường liên quan đến nguồn thải trong khai thác và chế biến khoáng sản

1.1. Sự cố môi trường trên thế giới

1.2. Sự cố môi trường ở Việt Nam

2. Hiện trạng quản lý các nguồn thải trong khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam

2.1 Về Chất thải rắn

2.2. Về nước thải

3. Đề xuất một số giải pháp quản lý nguồn chất thải từ khai thác và chế biến khoáng sản

3.1. Giải pháp đối với chất thải rắn

3.2. Giải pháp đối với nước thải

Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết báo cáo tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim