Trung tâm Môi trường Công nghiệp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 2
Truy cập: 4.128.730

Một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật DTM, DMC, Cam kết BVMT, lĩnh vực khác

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 10:14 SA

Nguồn: Cục Thẩm Định - Bộ TNMT

Một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật DTM, DMC, Cam kết BVMT, lĩnh vực khác

1. Hướng dẫn kỹ thuật DTM

1. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án sản xuất hóa chất cơ bản – Bộ TNMT, Tổng Cục Môi trường, 2009

2. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Luyện Gang Thép – Tổng Cục Môi trường, Cục thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, 2009

3. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – Tổng Cục Môi trường, Cục thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, 2009

4. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển – Bộ Thủy sản, 2007

5. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án Nhà máy đóng tàu – Tổng cục Môi trường, 2010

6. Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác và chế biến quặng boxit, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động MT, Bộ TNMT 2009

7. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất phân bón hóa học, Cục thẩm định và Đánh giá tác động MT, Bộ TNMT 2009

8. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Dệt nhuộm, Cục thẩm định và Đánh giá tác động MT, Bộ TNMT 2009

9. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất Giấy và Bột Giấy, Cục thẩm định và Đánh giá tác động MT, Bộ TNMT 2009

2. Hướng dẫn kỹ thuật Cam kết BVMT

1. Hướng dẫn chi tiết Bản Cam kết BVMT dự án Khoáng sản, Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường, 2007

2. Hướng dẫn kỹ thuật lập Bản Cam kết BVMT dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích < 1000 m3), PCDA 2009

3. Hướng dẫn kỹ thuật lập Bản Cam kết BVMT dự án chăn nuôi quy mô nhỏ, PCDA tháng 7/2008

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim