Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 6
Truy cập: 4.300.047

Chiến lược, Quy hoạch, kế hoạch các ngành than, khoáng sản, dệt may, sản xuất sạch hơn....

Thứ Năm, 26 Tháng Bảy 2012 4:20 CH

Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch các ngành than, khoáng sản, dệt may, sản xuất sạch hơn, chất thải rắn, công nghiệp hoá chất, văn hoá, vận tải, đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước, năng lượng, đúc luyện kim, lâm nghiệp, đa dạng sinh học, ...

 

   
1. Chiến lược (58) 3. Quy hoạch (282) 5. Phương hướng (10) 7. Hình thức khác (85)
2. Kế hoạch (101) 4. Đề án (116) 6. Chương trình (151)  

Hình thức: Chiến lược

TT Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Ngày
1 1690/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020

chi tiết 16/9/2010
2 32/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện "Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam"

chi tiết 3/9/2010
3 820/QĐ-TTg

Quyết định phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2010)

chi tiết 6/7/2010
4 929/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thuỷ văn đến năm 2020

chi tiết 22/6/2010
5 927/2010/UBTVQH12

Nghị quyết về việc ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

chi tiết 19/4/2010
6 2015/BCT-KHCN

Công văn hướng dẫn đăng ký các nội dung năm 2011 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

chi tiết 3/3/2010
7 2149/QĐ-TTg

Quyết định 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

chi tiết 17/12/2009
8 21/NQ-CP

Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

chi tiết 5/12/2009
9 1107/QĐ-TTg (28/07/2009)

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015

chi tiết 28/7/2009
10 1419/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

chi tiết 9/7/2009
11 581/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020

chi tiết 5/6/2009
12 35/2009/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

chi tiết 3/3/2009
13 53/2008/QĐ-BCT

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020

chi tiết 30/12/2008
14 1686/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

chi tiết 20/11/2008
15 36/2008/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

chi tiết 3/10/2008
16 89/2008/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

chi tiết 7/7/2008
17 160/2008/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020

chi tiết 12/4/2008
18 01/2008/TT-BTC

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học

chi tiết 1/3/2008
19 33/2008/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020

chi tiết 27/2/2008
20 10/2008/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020

chi tiết 16/1/2008

Trang 1/3:    [1]   2   3  Tiếp theo >>  

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim