Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 14
Truy cập: 3.555.106

Ban hành 3 TT mới về Quy trình quan trắc nước biển, chất lượng nước mưa, môi trường đất

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 11:17 SA

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Thông tư 31/2011/TT-BTNMT quy định quy trình quan trắc nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Thông tư 32/2011/TT-BTNMT quy định quy trình quan trắc chất lượng nước mưa

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường chất lượng nước mưa, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Thông tư 33/2011/TT-BTNMT quy định quy trình quan trắc chất lượng đất

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim