Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 3.643.375

Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung việc cấp Thư xác nhận, phê duyệt dự án theo CDM

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 11:01 SA

12/05/2011 

 Ngày 28/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 ngày 7 tháng 2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

Theo đó, tại Điều 6 Trình tự, thủ tục, thời gian cấp và hiệu lực của Thư xác nhận PIN, tổng thời hạn xem xét cấp Thư xác nhận PIN quy định không quá mười bốn (14) ngày làm việc. Thư xác nhận PIN có hiệu lực trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày cấp.

Trình tự, thủ tục, thời gian xem xét, cấp và hiệu lực của Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD tại Điều 8 qui định tổng thời hạn xem xét cấp Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD không quá bốn mươi mốt (41) ngày làm việc.  Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD được gửi tới các bên xây dựng dự án CDM, DOE và thông báo cho các cơ quan có liên quan của Việt Nam. Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD có hiệu lực trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2011.

Tải Thông tư tại đây./.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim