Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 11
Truy cập: 3.555.158

Ban hành 06 thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đối với 06 thành phần môi trường.

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 11:15 SA

Các thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2011

Ngày 1/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành 06 thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đối với 06 thành phần môi trường.

  06 thông tư bao gồm:

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn.

Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất

Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển ( bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)

Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường chất lượng nước mưa.

Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.

 Các thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2011

Click vào các đường link ở trên để tải các Thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim