Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 11
Truy cập: 3.643.379

Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT QĐ kỹ thuật về lập QH, điều chỉnh QH sử dụng TN và BVMT biển, hải đảo

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 11:06 SA

quy định kỹ thuật về lập QH, điều chỉnh QH sử dụng TN và BVMT biển, hải đảo

Ngày 10/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Theo đó, Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo là thiết lập phương án sử dụng hợp lý tài nguyên, giải quyết các mối tương tác giữa các phương thức sử dụng và mâu thuẫn giữa các quy hoạch chuyên ngành nhằm cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2011.

 Tải Thông tư tại đây.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim