Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 10
Truy cập: 3.643.382

QĐ về bộ CTQG MT không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ cho toàn quốc và các tỉnh thành

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 10:58 SA

Quy định gồm Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT

  1. Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 11/8/2009 Quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia.

Thông tư này quy định việc xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, cá nhân có tham gia xây dựng chỉ thị môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2009.

         2.   Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 11/8/2009 Quy định về bộ chỉ thị môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2009. Kèm theo thông tư có các bảng phụ lục cho từng bộ chỉ thị môi trường

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim