Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 10
Truy cập: 4.394.134

Các phương pháp phân tích và xác định các chỉ tiêu trong Nước thải theo TCVN và Tiêu chuẩn ngành

Chủ Nhật, 02 Tháng Chín 2012 6:30 CH

Nguồn: Trung tâm Môi trường Công nghiệp

TT

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

Tình trạng

văn bản

Tải về

1

TCVN 4557:1988

Nước thải – Phương pháp xác định nhiệt độ

Còn hiệu lực

Download

2

TCVN 4558:1988

Nước thải – Phương pháp xác định màu và mùi

Còn hiệu lực

Download

3

TCVN 4559:1988

Nước thải – Phương pháp xác định độ pH

Còn hiệu lực

Download

4

TCVN 4560:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng cặn

Còn hiệu lực

Download

5

TCVN 4561:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Nitrit

Còn hiệu lực

Download

6

TCVN 4562:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Nitrat

Còn hiệu lực

Download

7

TCVN 4563:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Amoniac

Còn hiệu lực

Download

8

TCVN 4565:1988

Nước thải – Phương pháp xác định độ oxy hóa (COD)

Còn hiệu lực

Download

9

TCVN 4566:1988

Nước thải – Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy (BOD)

Còn hiệu lực

Download

10

TCVN 4567:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua và Sunfat

Còn hiệu lực

Download

11

TCVN 4568:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Florua

Còn hiệu lực

Download

12

TCVN 4569:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Bromua

Còn hiệu lực

Download

13

TCVN 4570:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Iodua

Còn hiệu lực

Download

14

TCVN 4571:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Asen

Còn hiệu lực

Download

15

TCVN 4572:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Đồng

Còn hiệu lực

Download

16

TCVN 4573:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Chì

Còn hiệu lực

Download

17

TCVN 4574:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Crom

Còn hiệu lực

Download

18

TCVN 4575:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Kẽm

Còn hiệu lực

Download

19

TCVN 4576:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Coban

Còn hiệu lực

Download

20

TCVN 4576:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Nikel

Còn hiệu lực

Download

21

TCVN 4578:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Mangan

Còn hiệu lực

Download

22

TCVN 4579:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm

Còn hiệu lực

Download

23

TCVN 4580:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Thủy ngân

Còn hiệu lực

Download

24

TCVN 4581:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Phenola

Còn hiệu lực

Download

25

TCVN 4582:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Dầu mỏ và các sản phẩm từ Dầu mỏ

Còn hiệu lực

Download

26

TCVN 4583:1988

Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng Thuốc trừ sâu

Còn hiệu lực

Download

27

64 TCN 102:1997

Tiêu chuẩn ngành: phương pháp xác định Phenol trong nước thải

Còn hiệu lực

Download

28

64TCN 115:1999

Tiêu chuẩn ngành: xác định hàm lượng Clo dư trong nước thải công nghiệp

Còn hiệu lực

Download

29

64TCN 116:1999

Tiêu chuẩn ngành: xác định hàm lượng Florua trong nước thải công nghiệp

Còn hiệu lực

Download

Nguồn: Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim