Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 3.769.608

Danh mục các tổ chức quốc tế về môi trường và phát triển

Thứ Ba, 04 Tháng Chín 2012 3:45 CH

Tên tổ chức

Nội dung thông tin

Địa chỉ

Asian Development Bank (ADB)

Ngân hàng phát triển châu Á

Tin tức, sự kiện trên thế giới và khu vực.
Thời gian biểu các hoạt động trong tháng sắp tới của ADB ở khắp nơi trên thế giới.
Trong mục Information Center bạn có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin.
Thông tin mô tả những dự án, chương trình của ADB trong khu vực.
Thông tin về các mối liên hệ, hợp tác của ADB với các NGO.
Thông tin về các cơ hội hợp tác kinh doanh.
Các vấn đề phát triển được chú trọng.
Gallery ảnh của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

http://www.adb.org

Food and Agriculture Organization (FAO)

Tổ chức nông lương thế giới

Các cơ sở dữ liệu về thống kê.
Nông nghiệp. Lâm nghiệp. Ngư nghiệp. Kinh tế. Dinh dưỡng. Phát triển bền vững.
Các thông tin về các chương trình hợp tác kỹ thuật do FAO tài trọ, điều hành.
Văn phòng luật.
Giới thiệu về các văn phòng vùng của FAO.
Các cơ hội về việc làm (thông báo tuyển nhân viên của FAO).
Các ấn phẩm, tài liệu do FAO xuất bản.
Thời gian biểu về các hoạt động sắp tới của FAO.
Tin tức, sự kiện hàng ngày.

http://www.fao.org

Global Environmental Facilities (GEF)

Quỹ môi trường toàn cầu

Giới thiệu chung về tổ chức GEF.
Các ấn phẩm, tài liệu do GEF xuất bản.
Các nghiên cứu tổng quát của GEF: các báo cáo hoạt động, điều hành của GEF trong năm trước v.v. (trong mục Monitoring and Evaluation Programme).

http://www.gefweb.org

The Global Environment Information Centre (GEIC)

Trung tâm thông tin môi trường toàn cầu

Các ấn phẩm đã xuất bản trên thế giới về môi trường.
Hàng ngày trang Web này sẽ được cập nhật thông tin về tất cả các hoạt động của các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Các thông tin về các cơ sở dữ liệu môi trường có thể khai thác.

http://www.geic.or.jp

Greenpeace Organization

Tổ chức hòa bình xanh

Hóa chất độc hại; Hạt nhân; Chôn, đổ chất thải xuống biển; Khí quyển; Rừng; Đại dương học; Công nghệ gen; Hồ sơ lưu trữ của tổ chức này; Biển;
Các văn phòng quốc gia; Các hỗ trợ; Thông tin; Thư tín điện tử; Trao đổi, chuyện trò trên Internet; Thông tin về các địa chỉ trên Internet; Các tin tức mới nhất về môi trường trên toàn thế giới

http://www.greenpeace.org

Organization for Economic and Cooperation Development (OECD)

Tổ chức phát triển hợp tác và kinh tế

Tổ chức của OECD, thông tin cá nhân của tất cả các thành viên của OECD. Tin về các hoạt động của OECD. Tin tức và sự kiện diễn ra hàng ngày trên toàn thế giới. Các số liệu thống kê. Thông tin về cac thành viên của OECD. Tài liệu, ấn phẩm do OECD phát hành. Thông tin về các tài liệu có thể xin miễn phí. Thông tin về các hội nghị hội thảo diễn ra trên toàn thế giới.

http://www.oecd.org

The United Nations (UN)

Liên Hợp Quốc

Thông tin chung giới thiệu về UN. Thông tin về các tổ chức thành viên nằm trong mạng lưới các cơ quan của UN (nhiệm vụ, hoạt động chính).
Tin tức, sự kiện về kinh tế, chính trị trên thế giới.
Thông tin về các nguồn tài trợ, khả năng hợp tác quốc tế trong các hoạt động phát triển.
Các CSDL về kinh tế, xã hội và môi trường của UN.
Tin tức về các hội nghị của UN.
Các quốc gia thành viên của UN.

http://www.un.org

United Nations Development Programme (UNDP)

Chương trình phát triển của LHQ

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của UNDP, giới thiệu về UNDP.
Tin tức hàng ngày. Các ấn phẩm do UNDP xuất bản. Các số liệu thống kê. Thông tin về việc làm (các quảng cáo tuyển nhân viên của UNDP).

http://www.undp.org

The United Nations Environment Programme (UNEP)

Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc

Thông tin giới thiệu về UNEP, các tổ chức nằm trong mạng lưới của UNEP. Vấn đề môi trường ở các khu vực và trên thế giới. Các CSDL môi trường. Chính sách và pháp luật về môi trường của các nước trên thế giới (tổng quan). Các sự kiện nổi bật về môi trường trên thế giới. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, các khóa họp của Liên hợp quốc có liên quan đến môi trường.

http://www.unep.org

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Tổ chức phát triển công nghiệp của LHQ

Giới thiệu chung về UNIDO, Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của UNIDO, thông tin về tổng giám đốc của UNIDO, thông tin về các tuyên bố của tổng giám đốc UNIDO, thông tin về các cơ quan hoạch định chính sách, v.v.
Các bản tin điện tử hàng tháng của UNIDO, Công nghiệp châu Phi, Thông tin về những vấn đề được ưu tiên, về phát triển nguồn lực và phụ nữ trong phát triển công nghiệp.
Thông tin về các hoạt động của tổ chức như:  + Giới thiệu về các chương trình của UNIDO. + Các số liệu thống kê về công nghiệp. + Trang Web về nông nghiệp. + Các thông tin về sản xuất sạch và mạng lưới sản xuất sạch trên thế giới + UNIDO và các hoạt động có liên quan đến biến đổi khí hậu. + Hệ thống thông tin về công nghệ sinh học (Biotech Infonet).
Hướng dẫn kinh doanh:  + Mạng lưới khuyến khích đầu tư và thực hiện hợp đồng phụ. + Các cơ hội đầu tư. + Thông tin về công nghệ. + Cơ hội về đào tạo. + Thời gian biểu cho các sự kiện về kinh doanh trong tương lai ngắn. + Hệ thống thông tin về kinh doanh và công nghệ (IBIS).
Thông tin về khả năng tìm kiếm nguồn tài trợ: + Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình hợp tác kỹ thuật. + Các thông tin cơ bản về các chương trình do các nước tổ chức
Các cơ sở dữ liệu về công nghiệp có thể khai thác được. ấn phẩm, tài liệu do UNIDO xuất bản.
Liên kết với trang Web của Liên hợp quốc và các các tổ chức QT khác.

http://www.unido.org

World Bank (WB)

Ngân hàng thế giới

Tình hình tài chính, kinh tế, chính trị trên thế giới. Các ấn phẩm, tài liệu do WB xuất bản và phát hành. Các vấn đề về phát triển. Thông tin về các nước và các khu vực trên thê giới. Các thông tin về kinh doanh, đầu tư có liên quan đến WB.
Thông tin về một số tổ chức của WB như:  + International Finance Coorperation (IFC). + Multilateral Investment Guarantee Aganccy (MIGA). + International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). + International Development Associate (IDA). + The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

http://www.worldbank.org

World Trade Organization (WTO)

Tổ chức thương mại và mậu dịch thế giới

Các loại hàng hóa và dịch vụ (mục Good và mục Services). Môi trường (mục Environment). Phát triển (Development). Thông tin khu vực (Regionalism). Đánh giá về tình hình buôn bán, thương mại trên thế giới (Trade Reviews). Giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement). Các thông tin, báo cáo về nghiên cứu và phân tích thị trường, thương mại, kinh tế (Research and Analysis). Các ấn phẩm, tài liệu do WTO phát hành. Các tài liệu, văn thư lưu trữ của WTO (mục Documents và Archives). Chính sách về buôn bán, thương mại của các nước (Trade Policy). Thông tin về các chương trình hợp tác kỹ thuật (Technical Coorperation). Thông tin về các cuộc họp, hội nghị, hội thảo về những vấn đề liên quan trên thế giới (Meetings). Bản tin điện tử của WTO. Thông tin về các tổ chức thành viên, các nhân viên của WTO.

http://www.wto.org

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim