Chúc mừng sinh nhật Trung tâm Môi trường Công nghiệp 29/10/2019

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 50
Truy cập: 3.416.168

Luật cán bộ công chức - Luật số: 22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức - Luật số: 22/2008/QH12

05-07-2012 | 11:11:40

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Luật đo lường - Luật số: 04/2011/QH13

Luật đo lường - Luật số: 04/2011/QH13

05-07-2012 | 11:03:06

Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

05-07-2012 | 09:32:18

QCVN 01:2008/BXD (80 trang A4) là Quy chuẩn thay thế phần II của QCXDVN tập 1 năm 1997.

QCVN 02:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

QCVN 02:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

05-07-2012 | 09:31:35

Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2011.

QCVN 01:2011/BCT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò

QCVN 01:2011/BCT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò

05-07-2012 | 09:30:46

Ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BCT về Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim