Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 15
Truy cập: 3.545.749

QCVN 02:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

Thứ Năm, 05 Tháng Bảy 2012 9:31 SA

Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2011.

QCVN  02:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

QCVN 02 : 2011/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Công Thương soạn thảo; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Download Quy chuẩn này tại đây

MỤC LỤC

 

Trang

Lời nói đầu

2

Mục lục …………

3

 Chương I. Quy định chung.

5

- Phạm vi và đối tượng áp dụng

5

- Giải thích từ ngữ

5

Chương II. Cấp tải, dỡ tải, vận chuyển nguyên liệu   

12

- Mục 1. Cấp tải, dỡ tải

12

- Mục 2. Vận chuyển nguyên liệu

15

Chương III. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu

20

- Mục 1. Máy đập, nghiền

20

- Mục 2. Máy sàng

23

- Mục 3. Máy phân cấp thuỷ lực

25

Chương IV. Công đoạn tuyển

27

- Mục 1. Máy lắng

27

- Mục 2. Các thiết bị tuyển trên mặt phẳng nghiêng

27

- Mục 3. Máy tuyển huyền phù

29

- Mục 4. Máy tuyển nổi

30

- Mục 5. Thuốc tuyển nổi

31

- Mục 6. Máy tuyển từ

33

- Mục 7. Máy tuyển điện

34

- Mục 8. Quạt gió, khí nén

35

Chương V. Cấp nước và công đoạn xử lý bùn nước

36

- Mục 1. Cấp nước

36

- Mục 2. Xử lý bùn nước

37

Chương VI. Bunke, kho chứa, bãi thải và thiết bị bốc dỡ

42

- Mục 1. Bun ke

42

- Mục 2. Kho chứa thuốc tuyển

44

- Mục 3. Kho chứa khoáng sản

46

- Mục 4. Bãi thải

46

- Mục 5. Thiết bị bốc rót tại kho

48

Chương VII. An toàn cung cấp điện, khí nén, sửa chữa cơ điện, thông tin và điều khiển

50

- Mục 1. An toàn cung cấp điện, khí nén

50

- Mục 2. Sửa chữa cơ điện

58

- Mục 3. Thông tin và điều khiển

63

Chương VIII. Lấy mẫu và Hoá nghiệm

65

Chương IX. Phòng chống cháy, nổ, lụt bão

69

- Mục 1. Phòng chống cháy, nổ

69

- Mục 2. Chống sét

71

- Mục 3. Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn

72

Chương X. Vệ sinh công nghiệp và môi trường

74

Chương XI. Quản lý công tác an toàn nhà máy tuyển khoáng

79

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim