Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 2
Truy cập: 3.545.839

QCVN 01:2011/BCT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò

Thứ Năm, 05 Tháng Bảy 2012 9:30 SA

Ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BCT về Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 và bãi bỏ Quyết định số 47/2006/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN 14 – 06 – 2006”.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Trong phần này có Quy chuẩn và phần phụ lục cấp phép hộ chiếu xúc bốc.

Link down Quy chuẩn này tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim