Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - "Cùng hành động để thay đổi thế giới" (Every small action makes a world of difference)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 5
Truy cập: 3.896.227

Quyết đinh  số 386/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm , khai thác và chế biến khoáng chất...

Quyết đinh số 386/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm , khai thác và chế biến khoáng chất...

28-01-2013 | 13:34:09

Quyết định phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản...

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản...

28-01-2013 | 13:25:40

Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

18-07-2012 | 12:23:33

Tham khảo Cục thẩm định - Bộ Tài nguyên và môi trường

Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT

Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT

20-09-2012 | 08:06:48

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành lao động - thương binh xã hội Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2012 và thay thế thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

18-09-2012 | 11:57:00

sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim