Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - "Cùng hành động để thay đổi thế giới" (Every small action makes a world of difference)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 7
Truy cập: 3.896.225

Báo cáo môi trường quốc gia 2007: Môi trường không khí đô thị Việt Nam

Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu 2012 2:09 CH

 
27/12/2011 4:59:05 PM
Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia – Môi trường không khí đô thị Việt nam. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm  về môi trường tại các đô thị Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn. Các khu vực đô thị là nơi tập trung các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đông dân cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển.

Do đó, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề  liên quan đến môi  trường khí tại các đô thị sẽ giúp cho việc điều chỉnh và bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường không khí đô thị. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và các khó khăn, thách thức trong thời điểm hiện nay, khi nước ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010, là thành viên chính thức của WTO.

Báo cáo Môi trường không khí đô thị Việt Nam  phản ánh vấn đề bức xúc của các đô thị trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí. Báo cáo gồm 6 chương:
- Chương I tập trung vào việc phân tích một số những yếu tố về điều kiện tự nhiên và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng không khí (động lực - nguyên nhân sâu xa dẫn đến những biến đổi về chất lượng không khí).
- Chương II đánh giá các nguồn gây ô nhiễm không khí tại các đô thị; ước tính thải lượng hiện tại của các chất gây ô nhiễm từ các nguồn này và dự báo cho tương lai.
- Chương III cung cấp các thông tin về chất lượng môi trường không khí của Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, một số đô thị loại I và một số đô thị loại II.
- Chương IV đưa ra những nhận định, đánh giá và minh chứng điển hình của tác hại do ô nhiễm môi trường không khí đối với sức khỏe cộng đồng, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu.
- Chương V đánh giá về công tác quản lý chất lượng không khí đô thị ở nước ta thời gian qua. Chương này nêu lên những việc đã làm được và các vấn đề đáng lưu ý của công tác quản lý chất lượng không khí đô thị hiện nay. Một số thành công đã đạt được và những tồn tại, thách thức. Dựa trên phát hiện của các chương trước.
- Chương VI tập trung nêu các nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện để bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị nước ta.
Báo cáo Môi trường không khí đô thị Việt Nam được xây dựng theo phương pháp phân tích mô hình: “Động lực (phát triển kinh tế - xã hội là nguyên nhân sâu xa của biến đổi môi trường) - Áp lực (các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường) - Hiện trạng (sự biến đổi chất lượng môi trường không khí) - Tác động (tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế và xã hội, môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu) - Đáp ứng (các giải pháp bảo vệ môi trường)”. Đây là mô hình do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc đề xuất và được nhiều nước áp dụng để xây dựng các báo cáo môi trường.
Báo cáo được cập nhật các số liệu và thông tin có liên quan đến hết tháng 12 năm 2006, một số vấn đề có tính thời sự được cập nhật thông tin đến tháng 10 năm 2007.
Báo cáo sẽ là tài liệu rất hữu ích đối với những nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học, nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim