Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 4.380.129

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Cấp lần thứ 2, 2020-2023)

Thứ Ba, 26 Tháng Giêng 2016 12:20 CH

Ngày 14/01/2020, Trung tâm Môi trường Công nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại nghị định số 127/2014/NĐ-CP, mã số giấy chứng nhận là VIMCERTS 141.

Theo Quyết định số 101/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Môi trường Công nghiệp đã được nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2014 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 141 (cấp lần thứ 2). 

Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận bao gồm: 

- Quan trắc hiện trường:

+ Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển (lấy mẫu và đo tại hiện trường);

+ Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động và Khí thải (lấy mẫu và đo tại hiện trường);

+ Đất (lấy mẫu).

+ Trầm tích (lấy mẫu).

+ Bùn (lấy mẫu).

+ Chất thải (lấy mẫu).

- Phân tích môi trường:

+ Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển;

+ Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động và Khí thải;

+ Đất.

+ Trầm tích.

+ Bùn.

+ Chất thải.

 

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim