Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 20
Truy cập: 3.555.057

Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT quy định về định mức KTKT xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 11:21 SA

Thông tư này thay thế Quyết định số 2826/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

Ngày 22/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT quy định về định mức Kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.
Theo đó, định mức Kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý áp dụng đơn giá để tính sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý bao gồm nội dung các công việc như sau: xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý bằng công nghệ chụp ảnh hàng không, từ bản đồ địa hình số, từ bản đồ địa chính  cơ sở, từ Cơ sở  dữ liệu thông tin Địa hình Thủy văn, từ các cơ sở dữ liệu có tỷ lệ lớn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2012 và thay thế Quyết định số 2826/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim