Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 6
Truy cập: 3.834.743

Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu 2012 11:18 SA

Ngày 30 tháng 3 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý  kinh phí sự nghiệp môi trường.

Tải Thông tư tại đây!

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim