Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 3.957.248

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Thứ Năm, 28 Tháng Sáu 2012 4:37 CH

ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên. Luật gồm 4 chương, 11 điều.  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Download luật thuế này tại đây

Luật Thuế Tài nguyên quy định đối tượng chịu thuế Tài nguyên bao gồm: khoáng sản kim loại, không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên, khí than; sản phẩm của rừng tự nhiện (trừ động vật); hải sản tự nhiên (động vật và thực vật biển); nước thiên nhiên (nước trên mặt đất và nước dưới đất). Ngoài ra, Tài nguyên khác do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Luật quy định rõ người nộp thuế Tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế Tài nguyên.

Nếu là doanh nghiệp khai thác Tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp Thuế Tài nguyên; bên Việt Nam và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài nguyên thì trách nhiệm nộp thuế của các bên, phải được xác định cụ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua này cam kết chấp thuận bằng văn bản về kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế Tài nguyên.

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Trong trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính Thuế Tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau: Căn cứ giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại, nhưng không thấp hơn giá thực tế do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong khai thác, nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Cụ thể giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp như sau: Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân; đối với gỗ là giá bán tại bãi giao, nếu chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định vào giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định; tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu; tài nguyên là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận (điểm giao nhận là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí).

Ngoài ra, Luật Thuế Tài nguyên này còn quy định người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; nếu đã nộp thuế thì được hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp cho kỳ sau.

Đồng thời, miễn thuế đối với hải sản tự nhiên; miễn thuế đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt; miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt; nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt cũng được miễn thuế và miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Luật Thuế Tài nguyên thay thế Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Luật Thuế Tài nguyên vẫn tiếp tục giữ nguyên tắc bảo lưu đối với dự án đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí đã được ký kết trước ngày 1/7/2010 mà trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí có quy định về thuế tài nguyên./.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim