Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 3.957.240

LUẬT VIÊN CHỨC

Thứ Năm, 28 Tháng Sáu 2012 4:38 CH

ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010

Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Luật gồm 6 chương, 62 điều. Download Luật này tại đây

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, qua hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức. Kết quả là đội ngũ viên chức đã được nâng cao và phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, từng bước  đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân.

Tính đến cuối năm 2009, tổng số viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.657.470 người, làm việc trong 52.241 đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện.

Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chậm đổi mới, các quy định về pháp lý vẫn còn nhiều bất cập.

Do đó, mục tiêu của Luật Viên chức là tạo hành lang pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của viên chức.

Một trong những điểm mới của Luật này đã làm rõ khái niệm về “viên chức” là được  tuyển dụng và làm việc theo hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập và đặc điểm nghề nghiệp của viên chức là không mang tính quyền lực công mà chủ yếu là mang tính chuyên môn, nghề nghiệp.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Viên chức là quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức và các quy định chuyển tiếp.

Cụ thể, viên chức có thời gian làm việc 5 năm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; viên chức được tiếp nhận, bổ sung vào vị trí làm việc được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng; viên chức chuyển sang cán bộ, công chức hoặc ngược lại đều được bảo đảm có quyền lợi về chế độ, chính sách.

Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7/2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết theo quy định của Luật này.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim