Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 4.394.123

Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT

Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT

20-09-2012 | 08:06:48

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành lao động - thương binh xã hội Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2012 và thay thế thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT

Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT

04-07-2012 | 11:37:31

Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2012

Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT

04-07-2012 | 11:30:33

hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo ĐMC. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/5/2012.

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ban hành ngày 16/3/2012

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ban hành ngày 16/3/2012

04-07-2012 | 11:29:31

Quy định về Lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011

04-07-2012 | 11:27:06

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TẠM NHẬP – TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-ZÔN

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 28/12/2011

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 28/12/2011

04-07-2012 | 11:26:18

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Trưởng BTNMT quy định quản lý và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công nghiệp...

Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 26/12/2011 Quy định về BVMT làng nghề

Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 26/12/2011 Quy định về BVMT làng nghề

04-07-2012 | 11:25:00

Theo Thông tư này, các cơ sở thuộc loại hình sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao nếu không thể áp dụng các biện pháp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn thì phải di dời...

Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 28/12/2011 về QCVN 40:2011/BTNMT

Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 28/12/2011 về QCVN 40:2011/BTNMT

04-07-2012 | 11:24:15

thay thế QCVN 24:2009/BTNMT về nước thải công nghiệp

Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy chuẩn KTQG về môi trường QCVN 41: 2011/BTNMT

Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy chuẩn KTQG về môi trường QCVN 41: 2011/BTNMT

04-07-2012 | 11:23:22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim