Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 2
Truy cập: 4.380.111

Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thứ Hai, 16 Tháng Năm 2016 1:06 SA

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần:
1 - QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước; 
2 - QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước; 
3 - QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật; 
4 - QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông; 
5 - QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện; 
6 - QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt; 
7 - QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng; 
8 - QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông; 
9 - QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng
10 - QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD.

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim