Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 10
Truy cập: 4.393.985

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Thứ Hai, 02 Tháng Mười 2017 2:18 CH

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Nguồn VEA

Nguồn VEA

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn tại Văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị số 25/CT-TT ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, lưu ý các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, quản lý và vận hành dự án.

Các Chủ dự án, Chủ đầu tư thực hiện treo băng rôn, áp phích hưởng ứng tại công trường đang thi công; thực hiện công tác quản lý chất thải, rác thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; thực hiện nghiêm các yếu cầu về bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên vật liệu xây dụng cát, sỏi, đất, đá sử dụng ừong công trình; giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan khu vực dự án.

Các cơ quan (Báo GTVT, Tạp chí GTVT, Tạp chí Con đường xanh, Tạp chí Cầu đường, Hội Môi trường GTVTVN) tăng cường các bài viết tuyên truyền về công tác quản lý rác thải ngành GTVT. Gửi báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục kèm theo về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường) trước ngày 23/10/2017 để tổng hợp.

Nguồn: 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim