Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 3.999.570

Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017

Thứ Hai, 02 Tháng Mười 2017 1:54 CH

TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 147/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017. Thời gian tổ chức phát động Chiến dịch từ ngày 20-26/9/2017

Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 24/5/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW các tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường; thu gom và xử lý rác thải, thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn…

Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, hội thảo khoa học; ra quân làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; diễu hành, cổ động về môi trường.

Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 từ ngày 20-26/9/2017.
Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 từ ngày 20-26/9/2017.

Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 nhằm phổ biến, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền rộng rãi về tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, các tác hại của sự thay đổi khí hậu với đời sống, sự phát triển của con người và các loài sinh vật, trách nhiệm và đóng góp chung làm cho thế giới sạch hơn bằng hành động thiết thực. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn… chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội, đoàn thể tổ chức thực hiện theo Chương trình phối hợp liên ngành về bảo vệ môi trường đã ký kết với Sở TN&MT theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ để tổ chức Chiến dịch đạt kết quả tốt.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tổ chức phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương. Bên cạnh đó, cần thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017; tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT và UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim