Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 5
Truy cập: 3.805.287

Nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên trong bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 22 Tháng Tư 2013 9:44 SA

 Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2013. Chủ đề năm nay là “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”. 


  Theo đó, các hoạt động sẽ bao gồm: Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên. Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và ngoài nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.  

  Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2013 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 5/6. Hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013.

  Hoàng Ngọc Anh

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim