Chúc mừng sinh nhật Trung tâm Môi trường Công nghiệp 29/10/2019

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 48
Truy cập: 3.414.036

Ban hành hướng dẫn phí bảo về môi trường đối với nước thải

Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2013 4:04 CH

Ban hành hướng dẫn phí bảo về môi trường đối với nước thải

Ngày 29/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo Nghị định, đối tượng chịu phí là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt và người nộp phí là tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường.

 Nghị định quy định 6 trường hợp thuộc đối tượng không chịu phí bảo vệ môi trường gồm: 1. Nước xả ra từ các nhà máy thuỷ điện, nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường; 2. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; 3. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; 4. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;  5. Nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng; 6. Nước mưa tự nhiên chảy tràn.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức phí áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình sử dụng nước, tương ứng với số phí trung bình một người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch phải nộp tại địa phương.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp gồm hai loại: nước thải không chứa kim loại nặng và nước thải chứa kim loại nặng.
Tổ chức thu phí: Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt có nghĩa vụ nộp đủ, đúng hạn số tiền phí cho đơn vị cung cấp nước sạch theo hóa đơn bán hàng.

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có nghĩa vụ kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Hàng năm, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm tài chính, đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp phải thực hiện quyết toán việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn của năm trước với cơ quan thuế theo quy định.

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 và thay thế các Nghị định số 67/2003/NĐ-Cp ngày 13/6/2003, số 04/2007/NĐ-CP ngày 8/1/2007 và số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Xem toàn văn tại đây

Kim Sơn

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim