Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 3.545.863

Đánh giá ảnh hưởng của công nghệ đến môi trường của công nghiệp chế biến khoáng sản chì kẽm

Thứ Tư, 23 Tháng Mười 2013 2:11 CH

Thuộc Chương trình

 

Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Cấp quản lý

 

Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)

Thời gian

 

2004

Đơn vị thực hiện

 

Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Chủ nhiệm dự án

 

TS. Lê Đăng Hoan

Tổng kinh phí

 

100.000.000 đ

Nội dung dự án

 

 

- Điều tra, đánh giá công nghệ đang sử dụng tại các cơ sở chế biến quặng chì kẽm đã lựa chọn (Làng Hích, Bản Thi,..);

- Đánh giá các công đoạn có tác động môi trường tại các cơ sở chế biến quặng chì kẽm đã lựa chọn; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường;

- Đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp cho một số cơ sở chế biến quặng chì kẽm.

 

 

Kết quả đạt được

 

- Các kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá về công nghệ chế biến quặng chì kẽm;

- Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến môi trường tại các cơ sở chế biến quặng chì kẽm.

- Các giải pháp công nghệ phù hợp.

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim