Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 4.394.117

QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

03-03-2016 | 10:16:50

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt...

QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

03-03-2016 | 10:12:43

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT  về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

03-03-2016 | 10:10:55

Thông tư này quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp...

Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN và MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, ... 2030

Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN và MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, ... 2030

03-03-2016 | 10:08:07

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Nghị định   12/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

03-03-2016 | 10:05:08

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim