Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 9
Truy cập: 4.394.037

Thụy Điển tài trợ cho các dự án liên quan đến công nghệ môi trường

Thứ Tư, 20 Tháng Sáu 2012 11:38 SA

Năm 2012, Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy điển sẽ tài trợ cho các dự án liên quan đến công nghệ môi trường. Các doanh nghiệp, tổ chức muốn xin tài trợ, hãy tham khảo thông tin dưới đây:

Năm 2012, Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy điển sẽ tài trợ cho các dự án liên quan đến công nghệ môi trường. Các doanh nghiệp, tổ chức muốn xin tài trợ, hãy tham khảo thông tin dưới đây:

1. Loại công nghệ phù hợp để nhận hỗ trợ

Công nghệ môi trường là tất cả các công nghệ có thể đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tạo một môi trường tốt hơn. Công nghệ môi trường bao gồm sản phẩm, hệ thống, phương thức xử lý và các dịch vụ mà có thể có ưu thế rõ ràng đối với môi trường hơn là những giải pháp thay thế hiện có. Do vậy, khoản hỗ trợ sẽ dành cho công nghệ có đóng góp vào sự phát triển của đô thị hoặc nông thôn trong các lĩnh vực cụ thể, ví dụ như: nước và vệ sinh, quản lý rác thải, bảo tồn năng lượng, năng lượng tái tạo, ô nhiễm đất, tiếng ồn, giao thông đô thị, môi trường khí, các nguyên liệu tái tạo, v.v.

2. Mục đích cần đạt được của Dự án thực hiện

Mục đích chung của chương trình DemoEnvironment là hỗ trợ phát triển bền vững và củng cố doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ môi trường nhằm đóng góp tạo điều kiện sống tốt hơn cho người nghèo ở 7 nước đối tác (Botswana, Namibia, Nam Phi, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam).

3. Lựa chọn đơn đăng ký

Mục tiêu tổng thể của chương trình DemoEnvironment là nhằm mở rộng và phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ môi trường giữa Thụy Điển và Botswana, Namibia, Nam Phi, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam, qua đó góp phần vào việc xóa giảm nghèo đói và phát triển bền vững toàn cầu.

Có một số nguyên tắc để hỗ trợ và khuyến khích hợp tác giữa các đối tác của Thụy Điển và của các nước này, cùng với những tiêu chí ở phần trên, các đơn xin đăng ký sẽ được chọn dựa trên tiêu chí sau:

Tiêu chí về môi trường

- Công nghệ xử lý phải ưu việt hơn những công nghệ và tình trạng hiện tại;

- Tính phù hợp của công nghệ đối với nước nhận hỗ trợ (dựa trên những đánh giá tác động đối với môi trường trong đơn xin đăng ký);

- Tính hiệu quả về chi phí của công nghệ;

- Kết quả môi trường dự kiến tích cực, trong ngắn hạn và dài hạn (10 năm);

- Tiềm năng phổ cập/tái sử dụng của công nghệ.

Tiêu chí kinh tế và hợp tác hướng tới đối tác

Do tính tương hỗ và chia sẻ quyền sở hữu là một trong các mục tiêu của chương trình, việc cả hai Bên đều hỗ trợ dự án sẽ là một tiêu chí để lựa chọn.

Đơn đăng ký sẽ được kiểm tra về khả năng tài chính và tình hình hoạt động của tổ chức.

- Khả năng của các đối tác của dự án thực hiện thành công dự án (ví dụ như công ty có tổ chức tốt, có kinh nghiệm phù hợp, tình hình tài chính vững mạnh);

- Có tiềm năng phát triển quan hệ bền vững, không cần có nguồn hỗ trợ từ hợp tác phát triển sau khi dự án được thực hiện trên cơ sở chia sẻ quyền sở hữu và phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm (ví dụ như phân chia các chi phí);

- Tài chính bền vững cho việc hợp tác (có kế hoạch về thị trường/kinh doanh);

- Việc hỗ cần phải phù hợp về lợi ích, nhu cầu và kinh nghiệm của nước đối tác và của Thụy Điển.

Tiêu chí tác động đến phát triển

Các ưu tiên của dự án là phải đóng góp nhiều nhất cho các mục tiêu về hợp tác của Thụy Điển – về giảm nghèo và các các ưu tiên của Chính phủ như khí hậu và môi trường, bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ đối với phát triển, dân chủ và nhân quyền.

Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển sẽ đánh giá các đơn xin đăng ký cùng với việc tham vấn các đại sứ quán có liên quan, các nhà tư vấn về công nghệ môi trường và các chuyên gia khác. Các đơn đăng ký sẽ được xếp hạng. Mỗi nước sẽ có một khoản ngân sách và các đơn đăng ký sẽ phải cạnh tranh với nhau theo từng nước.

Quyết định trợ giúp sẽ do Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển tham vấn với Sida. Các quyết định sẽ không được kháng nghị. Tất cả các đơn đăng ký sẽ được thông báo quyết định đối với đơn đăng ký đó. Một danh sách những dự án được nhận hỗ trợ sẽ được đăng tải trên website của DemoEnvironment.

Trong các chương trình trước, thường có từ 60-80 đơn đăng ký, chỉ có khoảng 10-15% dự án được nhận hỗ trợ, thời gian xét duyệt là khoảng 2 tháng.

4. Thanh toán và báo cáo đối với Dự án thực hiện

Thanh toán

Hỗ trợ cho dự án được thanh toán trên cơ sở chi phí phát sinh, nghĩa là trả sau. Chủ dự án phải chứng tỏ các khoản đã chi trả ít nhất là phần chi phí của mình trước khi Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển có thể trả phần của phía Thụy Điển. Thường thì các khoản thanh toán được thực hiện theo cơ chế sau:

- Khi các đơn hàng đã được đặt, 20% chi phí có thể được yêu cầu thanh toán;

- Các khoản chi có thể được thanh toán tối đa là 80%. Có nghĩa là người mua trước hết phải trả hóa đơn của mình và sau đó Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển sẽ trả phần của họ;

- 20% được trả sau khi có thanh tra cuối cùng và phê duyệt báo cáo cuối cùng của dự án.

Báo cáo

Các hoạt động phải được thực hiện đúng với kế hoạch đề ra trong đơn đăng ký, và khoản hỗ trợ phải được dùng phù hợp với ngân sách và các điều kiện đã quy định.

Báo cáo dự án phải được nộp cho Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển không muộn hơn 1 tháng sau khi đóng dự án và bao gồm cả báo cáo tài chính cuối cùng và báo cáo cuối cùng về việc thực hiện và các kết quả của dự án.

Các báo cáo phải tập trung vào kết quả đạt được so với các mục tiêu đã nêu trong đơn đăng ký. Nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào trong các hoạt động thi phải thông báo cho Cơ quan. Thay đổi cũng có nghĩa là toàn bộ hoặc một phần của khoản hỗ trợ có thể bị hủy bỏ hay trả lại. Nếu người nhận hỗ trợ ngừng hoạt động thì phải trả lại những khoản hỗ trợ chưa sử dụng.

5. Thời gian và cách thức đăng ký

Chỉ có một đợt đăng ký cho các dự án hoạt động từ ngày 1/3 đến 30/4/2012.

- Mẫu đơn đăng ký xin gửi về hòm thư: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

- Bản gốc (có dấu của cơ quan) xin gửi về:

DemoEnvironment

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Box 4044

SE-102 61 Stockholm, Sweden

Mẫu đơn đăng ký cho dự án hoạt động có trên các website của Cơ quan Phát triển vùng và kinh tế Thụy Điển. Luôn liên lạc với cán bộ chương trình của Cơ quan phụ trách về nước nhận hỗ trợ trước khi điền vào đơn đăng ký. Cũng cần đọc cẩn thận những hướng dẫn và những thông tin hữu ích trước khi điền vào đơn. Quy định và điều kiện của dự án cũng là quan trọng và cần phải đọc trước. Để hoàn thành đơn đăng ký (gồm cả phụ lục), cần phải có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền của phía người mua (người nộp đơn). Các đơn đăng ký không hoàn chỉnh hoặc nộp quá muộn sẽ không được chấp nhận (trừ trường hợp đã được đồng ý trước).

Mẫu đơn đăng ký cho dự án xem tại đây

Vụ Thị trường châu Âu

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim