Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 2
Truy cập: 4.015.617

Bổ sung QH phân vùng thăm dò, KTCB và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon năm 2025

Thứ Tư, 25 Tháng Bảy 2012 9:55 SA

Bộ Công Thương quyết định bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025

Theo Quyết định số 3468/QĐ-BCT, thay thế số thứ tự số 2 (Khai tuyển thô thiếc sa khoáng Khuôn Phầy, Ngòi Lẹm và Khuôn Thê, tỉnh Tuyên Quang), mục I thuộc Phụ lục A2 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025” bằng số thứ tự 2 và 2a, cụ thể là:

- Số thứ tự 2: Dự án khai thác tuyển thô quặng thiếc sa khoáng thuộc mỏ thiếc Sơn Dương, xã Hợp Thành và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, công suất 80 tấn thiếc thỏi/năm;

- Số thứ tự 2a: Dự án khai thác tuyển thô quặng thiếc sa khoáng thuộc mỏ thiếc Bắc Lũng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, công suất 135 tấn thiếc thỏi/năm.

Quyết định 3468/QĐ-BCT bổ sung cho quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2012.

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim