Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 6
Truy cập: 3.999.512

Giới thiệu các mô hình dự báo ô nhiễm nguồn nước sử dụng trong báo cáo ĐTM

Thứ Tư, 18 Tháng Bảy 2012 2:33 CH

MÔ HÌNH DỰ BÁO Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC

Hiện nay, có nhiều mô hình dự báo ô nhiễm nguồn nước đang được sử dụng tại Việt Nam như: IPC, QUAL, QUAL2EU, QUAL2K, BASIN, SWAT, ENVIM Q2K… Nhìn chung, có thể phân chia mô hình chất lượng nước sông thành 3 nhóm như sau:

ƒ  Nhóm 1: mô hình dùng để đánh giá nhanh

+ Dự báo chất lượng nước sông ở trạng thái ổn định (steady state)

+ Dữ liệu đầu vào tương đối đơn giản

+ Hỗ trợ nhanh trong việc ra quyết định

+ Các mô hình như IPC

ƒ  Nhóm 2: mô hình dự báo chất lượng nước không tích hợp trên nền GIS

+ Dự báo chất lượng nước sông theo thời gian (dynamic)

+ Dữ liệu đầu vào tương đối phức tạp

+ Có nhiều thông số động học, thông số thực nghiệm cần phải nghiên cứu theo thời gian để hoàn thiện mô hình

+ Các mô hình như QUAL, QUAL2EU, QUAL2K

ƒ  Nhóm 3: mô hình dự báo chất lượng nước tích hợp trên nền GIS

+ Dự báo chất lượng nước sông theo thời gian (dynamic)

+ Tích hợp các lớp thông tin đầu vào cho mô hình như: địa hình, mạng lưới sông suối…

+ Hiển thị kết quả về không gian trên nền GIS

+ Dữ liệu đầu vào tương đối phức tạp

+ Có nhiều thông số động học, thông số thực nghiệm cần phải nghiên cứu theo thời gian để hoàn thiện mô hình

+ Các mô hình như BASIN, SWAT, ENVIM Q2K

Đối với việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, có thể sử dụng các nhóm mô hình 1 hoặc 2 là đủ. Nhóm mô hình 3 là không cần thiết vì tính phức tạp trong việc sử dụng rất cao.

Xem thêm tại đây

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim