Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 4.270.684

Chi tiết dịch vụ phân tích và quan trắc môi trường

Thứ Năm, 05 Tháng Bảy 2012 10:10 SA

Trung tâm Môi trường Công nghiệp có đầy đủ máy móc, thiết bị lấy mẫu, phân tích + Chứng nhận VILAS cho phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia Số Vilas 246 và Vimcert 141.

Ngoài ra Trung tâm cung cấp dịch vụ đo khí độc, khí thải công nghiệp trực tiếp từ lò cao hay lò gạch, lò hơi với thiết bị quan trắc khí thải hiện đại của Anh (LanCom) – Trung tâm hiện đang quan trắc cho các nhà máy và khu công nghiệp miền Bắc

Chi tiết các dịch vụ quan trắc và phân tích

Các dịch vụ liên quan tới quan trắc và phân tích chất lượng nước, nước ngầm, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước sinh hoạt:

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
pH, nhiệt độ, màu, mùi,… E.coli
Độ đục, Độ cứng Coliform tổng số
BOD, COD, DO, TOC, TSS Fecal coliform
Hàm lượng kim loại nặng Samonella
Hàm lượng các chất vô cơ: S2-, F, NO3-, NH4+ Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Hàm lượng các chất hữu cơ: phenol, chất hoạt động bề mặt, tổng các bon hữu cơ…  
Hàm lượng dầu,mỡ động thực vật  

Quan trắc và phân tích đất

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
1, Độ mùn tổng số 8, Hàm lượng kim loại nặng
2, Độ ẩm 9, Hàm lượng các chất vô cơ
3, Khối lượng riêng 10, Hàm lượng các chất hữu cơ: độ mùn, tổng cácbon hữu cơ
4, Tỷ trọng 11, E.coli
5, Hàm lượng dung trọng 12, Coliform tổng số
6, Hàm lượng độ xốp 13, Fecal coliform
7, Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 14, Samonella

Quan trắc và phân tích không khí

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
1, Tốc độ gió, hướng gió, áp suất… 7, Hàm lượng kim loại nặng
2, Độ ồn 8, Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
3, Bụi tổng số 9, Hơi axít
4,PM10, PM2.5 10, Hàm lượng CO, CO2, NO, SO2, H2S, BTX,…
5, Hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi (VOCs)  
6, Hàm lượng các chất hữu cơ

Liên hệ:

PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Khoa học và Công nghệ - Viện KH & CN Mỏ - Luyện Kim

Số 79 An Trạch, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 3732152 - Fax: (04) 37321521

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN