Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 4
Truy cập: 4.005.256

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và HTPHMT trong khai thác, chế biến sa khoáng ...

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và HTPHMT trong khai thác, chế biến sa khoáng ...

23-10-2013 | 14:41:04

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản...

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản...

23-10-2013 | 14:38:25

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản

Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch...

Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch...

23-10-2013 | 14:34:24

Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện chương trình hoàn thổ PHMT ở các vùng khai thác khoáng sản

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu khoáng manhetit Việt Nam để làm vật liệu lọc ...

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu khoáng manhetit Việt Nam để làm vật liệu lọc ...

23-10-2013 | 14:30:09

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu khoáng manhetit Việt Nam để làm vật liệu lọc trong quá trình xử lý nước cấp phục vụ cho các cụm dân cư khu vực khai thác và chế biến quặng thiếc

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim