Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - "Cùng hành động để thay đổi thế giới" (Every small action makes a world of difference)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 3.878.278

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và HTPHMT trong khai thác, chế biến sa khoáng ...

Thứ Tư, 23 Tháng Mười 2013 2:41 CH

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển

Cấp quản lý

 

Bộ Công Thương

Thời gian

 

2008

Đơn vị thực hiện

 

Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Chủ nhiệm dự án

 

TS. Nguyễn Thuý Lan

Tổng kinh phí

 

500.000.000 đ

Nội dung dự án

 

 

- Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong các cơ sở khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển;

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu hoàn thổ phục hồi môi trường (PHMT) trong các cơ sở khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển;

- Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các cơ sở khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển;

- Xây dựng mô hình hoàn thổ PHMT cho các cơ sở khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển.

 

 

 

Kết quả đạt được

 

- Báo cáo thực trạng môi trường và hiện trạng hoàn thổ PHMT trong khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển;

- Mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mô hình hoàn thổ PHMT được nhân rộng cho các mỏ khai thác, chế biến sa khoáng titan ven biển

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim