Trung tâm Môi trường Công nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” (Beat plastic polution)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 8
Truy cập: 4.394.084

Điều tra xác định những vấn đề MT XH, tự nhiên liên quan đến việc thực hiện QH KTCB quặng bauxit

Thứ Tư, 23 Tháng Mười 2013 2:59 CH

Điều tra xác định những vấn đề môi trường xã hội và tự nhiên liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch khai thác-chế biến quặng bauxit tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp lồng ghép điều chỉnh Quy hoạch

Cấp quản lý

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian

 

2009 - 2010

Đơn vị thực hiện

 

Trung tâm Môi trường Công nghiệp

Chủ nhiệm dự án

 

TS. Nguyễn Thuý Lan

Tổng kinh phí

 

 1.200.000.000 đ

Nội dung dự án

 

- Thu thập thông tin kết hợp với điều tra khảo sát thực tế thực trạng môi trường và xã hội của khu vực liên quan đến quy hoạch bôxit;

- Xác định các vấn đề chiến lược liên quan đến môi trường xã hội và tự nhiên của quy hoạch;

- Đánh giá xu thế diễn biến kinh tế, xã hội và môi trường tự nhiên của khu vực trong trường hợp không thực hiện quy hoạch;

- Xây dựng các kịch bản quy hoạch khác nhau và phân tích các diễn biến của các kịch bản đến vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên của khu vực.

- Xác định các công cụ dùng để đánh giá các tác động; sử dụng các công cụ đó để đánh giá và so sánh tác động của các kịch bản trên phương diện kinh tế - xã hội – môi trường

- Đề xuất kịch bản có lợi nhất về cả ba phương diện kinh tế - xã hội – môi trường.

- Đề xuất các giải pháp lồng ghép vấn đề môi trường xã hội và môi trường tự nhiên và lộ trình thực hiện phù hợp đối với quy hoạch hiện tại.

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và xây dựng chương trình giám sát môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt được

 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạnd dến 2020, có xét đến giai đoạn 2030

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim