NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2018: "CHỐNG LẠI Ô NHIỄM CHẤT THẢI NHỰA"

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 34
Truy cập: 2.902.422
Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018

QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn KTQG về ngưỡng chất thải nguy hại

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 2012 5:52 CH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

QCVN 07: 2009/BTNMT

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI

National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2009

 

Lời nói đầu

 

QCVN 07: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư             số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim